Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

ON AIKA KATSOA TOISIN. 

Autonomisesta hermostosta käsin.

Aivoterveydestä käsin.

Yhteisöistä käsin.

KUKA OLEN

Olen Meri Lähteenoksa ja intohimonani on 30 vuotta ollut neurokirjon ihmisten ja etenkin autismikirjolaisten elinolojen parantaminen. Ammatiltani olen erityispedagogi, autismikirjoon erikoistunut neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja sekä yhteisöfasilitaattori.

 

OMAT KOKEMUKSENI

Minulla on kolme jo aikuista, hyvin pärjäävää lasta, joista kahdella on Aspergerin oireyhtymä ja ADD. Kun omat neurokirjon lapseni olivat pieniä, en saanut mistään sellaista apua ja tukea, josta olisi ollut apua. Siihen turhautuneena aloin kehittää työkaluja, joista olisi oikeasti apua neurokirjolaisille ja heidän läheisilleen.

Psykiatrian ja erityispedagogiikan näkökulmista siirryin kohti neuropsykiatrista valmennusta ja siitä kohti aivoja ja autonomista hermostoa sääteleviä yhteisöllisiä ratkaisuja. Tästä seurasi automaattisesti ”erityisyyden” kutistuminen normaaliksi ja "normaalin" laajeneminen erityiseksi. - Olemme lopulta kaikki pohjimmiltamme samanlaisia. Päädyin lopulta ihmisyyden, ajattelun, tunteiden, haluamisen ja toiminnan ytimeen. 

 

MENETELMÄNI

Ajatteluni laajentuessa kohti tavallisuutta avautui näky aivoterveyden edellytyksiin. Kyse on lopulta vain siitä, miten yhteisöissä järjestellään mahdollisuudet toimia aivomyönteisesti. Näin toimiminen lisää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja tehokkuutta. Streco-prosessi ja Ydintaitovalmentajan koulutukset kiteyttävät tähänastisen ymmärrykseni ja kehittelytyöni tulokset. Niissä yhdistyvät stressi-, trauma- ja nepsytietoiset lähestymistavat. Teoreettisena viitekehyksenä käytän Stephen Porgesin polyvagaaliteoriaa. Keskeisin työkalu on yksilöllinen Stressiprofiili.

Kehitysintoni on johtanut useisiin sosiaalisiin innovaatioihin, kuten yhteisölliseen Kaupunkikylä-malliin, Kuntouttava koti -malliin, tiedostavan rentoutumisen Atuhe-menetelmäkokonaisuuteen sekä arjen suunnittelua helpottavaan Stressiprofiili™-työkaluun. Viime vuosina olen kehittänyt kuntouttavan työtoiminnan mallin neurokirjolaisille Veeran verstas ry:lle Ouluun sekä ollut mukana toisen asteen opiskelijoille tarkoitetun "Kuormittuminen hallintaan" -konseptin kehittelyssä.

 

MISSIONI

Valitettavasti saan yhä viikoittain puheluja perheiltä eri puolilta Suomea. Monet ovat samassa tilanteessa kuin minä 25 vuotta sitten. Siksi haluan jakaa tietoa, lisätä ymmärrystä ja ohjata prosesseja, jotta perheistä, kouluista ja työpaikoista voisi tulla paikkoja, joissa jokainen voisi voida hyvin.  


 

TERVETULOA LUOMAAN STRESSIÄ VÄHENTÄVIÄ YHTEISÖJÄ:

PERHEITÄ, KOULUJA JA TYÖPAIKKOJA!


 

NEUROKIRJAVUUS

Neurokirjoon liitetyt ilmiöt ovat diagnoosilähtöisesti ja sisältä koettuna erilaiset. 

ADHD:n päättömältä vaikuttava säntäily saattaa olla jännittyneen energian purkamista ja keskittymiskyvytön asiasta toiseen poukkoilu tai päiväunelmiin vaipuminen pinnistelyä ylläpitää tarkkaavuutta tylsistymisen keskellä.

Autismikirjon jäykät toimintatavat voivat kieliä hämmennyksestä, raivoaminen ylikuormittumisesta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen erityispiirteet tarpeesta kommunikaation läpinäkyvyyteen ja selkeyteen.

Kuka tahansa ylikuormittunut ja/tai traumatisoitunut voi kokea samanlaisia tunnetiloja: hämmennystä, hermoilua, pelkoa, turhautumista ja tarvetta ilmaista rajojaan. Se, miten kukin niitä ilmaisee, liittyy temperamentti- ja motivaatiopiirteisiin. 

Yksi parhaita keinoja etsiä tuota sisäistä mielekkyyttä on kysyä, mikä henkilön hyvä tarkoitus toiminnallaan mahtaa olla. 

Toisen toiminnan - tai toimintakyvyttömyyden - ymmärtämiseksi tarvitaan myös tietoa siitä, mikä on henkilön stressin ja kuormituksen taso.

 

     Lue lisää >>   


 

YDINTAIDOT

Ydintaitojen varassa pysytään työ- ja oppimisvireessä, toivutaan ja ratkotaan ongelmia. Näitä ydintaitoja kutsutaan myös resilienssitaidoiksi.

Ydintaitojen aihiot ovat olemassa jo vastasyntyneillä. Ne kehittyvät hissuksiin ja usein tiedostamatta vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Henkilöllä, joilla on neurokirjolaisuutta (autismikirjo, ADHD), traumataustaa tai vahvasti kuormittava elämäntilanne, voi olla suuria vaikeuksia oppia tai ylläpitää ydintaitojaan.

Muiden ydintaitojen oppiminen ja käytössä olo lepää stressinsäätelytaidon varassa. Täysin käynnistynyt tai pitkittynyt puolustautumisreaktio nimittäin estää muiden taitojen oppimisen ja esiin tulemisen. Se on aivojen syvien osien toimintaa ja tarkoitettu henkiinjäämistaisteluun. Puolustautumisreaktio ilmenee käytöksessä levottomuutena, aggressiivisuutena, välttelynä tai jähmettymisenä ja lamaantumisena. Puolustautumisreaktiot voimistuvat tai heikkenevät ympäristön reaktioista riippuen. Ilmiötä kutsutaan kanssasäätelyksi.

Stressinsäätely ja puolustautumismekanismin sammuttaminen kuten muutkin ydintaidot opitaan vuorovaikutuksessa voimissaan olevan tai voimaantuvan ympäristön kanssa. Hyvin voivien yhteisöjen jäsenillä on poikkeuksetta hyvät ydintaidot, joiden käyttöä yhteisössä vallitseva kulttuuri tukee ja kehittää. Kyse on yksinkertaisista asioista, joita voidaan opettaa ja opetella. Ydintaitovalmentajat osaavat auttaa näiden taitojen tietoisessa opettelussa.


 

KOULUTUKSET

Koulutusten ja työpajojen tavoitteena on luoda hyvinvoivia yhteisöjä, joissa kaikenlaiset yksilöt saisivat tuntea olevansa arvokkaita sekä oikein ymmärrettyjä ja tuettuja. Työpajat liittyvät yksittäisiin työkaluihin, räätälöidyt koulutukset laajempiin kokonaisuuksiin tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Sisällöistä hyötyvät kaikki etenkin neurokirjolaisten kanssa elävät tai heidän kanssaan työskentelevät kuten sosiaalipalvelujen, lastensuojelun ja sivistystoimen ammattilaiset. 

 

     Lue lisää >>   

 


 

 

STRESSIPROFIILI

Ihmisen toimintakyky riippuu oleellisesti hänen stressitasostaan. Stressiprofiili on nopea ja kätevä tapa hahmottaa ihmisen kuormitustiloja, niiden vaikutusta hänen toimintakykyynsä sekä sitä, miten hän tai ympäristö voi niihin vaikuttaa.

Tekemällä stressiprofiilin saat kätevästi tietoa siitä, miten voi auttaa itseäsi, puolisoasi, lastasi tai työtoveriasi stressin säätelyssä. Profiili muodostaa perustan, jolle kuormittuneen ihmisen arjen ja tulevaisuuden voi rakentaa.

 
 
      Lue lisää >>   

 


 

 

STRECO - STRESSIÄ VÄHENTÄVÄ YHTEISÖ

Streco on tietoista stressin säätelyä arjessaan harjoittava perhe, koulu tai työpaikka. Siitä hyötyvät erityisesti nepsyt, traumatietoiset yhteisöt ja kuormittavassa elämäntilanteessa elävät. 

 
Streco tähtää aivoterveyttä edistävän toimintakulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Työkaluna Strecossa käytetään mm. stressiprofiilia ja stressi-motivaatio-toimintakyky -kartoitusta. 
 
 
   Lue lisää >>