Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KOULUTUKSET AMMATTILAISILLE

30 op 

Koulutus sisältää keskeisimmät teoreettiset viitekehykset ja työkalut neuropsykiatrisesta valmennuksesta, traumatietoisesta työotteesta ja stressiä vähentävien yhteisöjen toimintatavoista.

Valmennuksellisen, yhteisöperustaisen koulutuksen keskeinen käsite on stressin ja motivaation tasapainosta syntyvän resilientin toimintakyvyn ymmärtäminen ja mahdollistaminen yhteisöllisissä konteksteissa. .....................

 

 

      Lue lisää >>

 

5 op

Resilienssiosaaja on stressi-, nepsy- ja traumatietoinen. Hän tunnistaa  vireystilojen piirteitä ja osaa kanssasäädellä niitä ennakoidusti tai tilanteessa korjaten. Työkaluina hänellä on yksinkertaisia, helposti arkeen asettuvia työkaluja nepsyvalmennuksesta, traumatietoisesta lähestymistavasta sekä stressin säätelystä. Koulutus painottuu yhteisöllisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on toimintakulttuurin muuttuminen resilienssiä vaalivaksi. Koulutus sopii nepsyvalmentajille lisäkoulutukseksi.

  

 

      Lue lisää >>

 

.

RÄÄTÄLÖITÄVÄT KOULUTUKSET AMMATTILAISILLE

 

Mininepsy-koulutus antaa perustiedot ja  -taidot neurokirjosta tai laajentaa ja syventää niitä, jos osallistujilla on hyvät taidot hallussa jo ennestään.

Koulutuksen ytimessä on ymmärrys motivaation, stressin ja traumojen vaikutuksesta yksilön toimintakykyyn ja sen säätelyyn.

2-4 päiväinen koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden perusteella. 

 

 

      Lue lisää >>

 

 

AuTreat – autismikirjon ymmärrystä kolmelta kantilta – sisältää kirjoituksia ja koulutuksia autismikirjon eri ilmiöistä ja niiden kanssa elämisestä. Kokonaisuudet ovat kirjon oikeuksia kunnioittavia, vertaisuudesta nousevia ja yhteisöllisiä ratkaisuja etsiviä.

Koulutus on mahdollista räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan.

 
 
 

   Lue lisää >>

 

.

RÄÄTÄLÖITÄVÄT VALMENNUKSET PERHEILLE, KOULUILLE TAI TYÖPAIKOILLE

 

Valmentavassa vanhemmuudessa opitaan yksinkertaisia keinoja valmentavan arjen toteuttamiseen. Neurokirjolaisen vanhempi hyötyy suuresti näistä työkaluista, joita myös neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytetään. 

Koulutus räätälöidään täysin perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan. 

 

..

 

   Lue lisää >>

 

 

Valmentava arki sisältää maallikkoversioita neuropsykiatrisen ja ydintaitovalmennuksen työkaluista. Niitä voidaan soveltaa kouluissa, työpaikoilla ja ystävyyssuhteissa.

Olitpa kiireinen opettaja, neurokirjolaisen työkaveri tai ystävä, tulet hyötymään valmentavan arjen helpoista työkaluista, joiden avulla voidaan jäsentää tilanteita, tukea tavoitteita ja iloita saavutuksista.  

 

 

   Lue lisää >>

 

.

WORKSHOPIT

  

1-2 päiväinen Stressiprofiili-workshop kouluttaa stressiprofiilin käyttöön työkaluna, jonka avulla voidaan vaikuttaa stressin säätelyyn, toimintakykyyn ja arjen sujuvuuteen. 

Stressiprofiili on kätevä tapa hahmottaa ihmisen kuormitustiloja ja toimintakykyä ja sitä, miten hän tai ympäristö voi niihin vaikuttaa. ...................

 

 

      Lue lisää >>

 

 

Atuhe on stressin säätelyyn kehittämäni tiedostavan rentoutumisen menetelmä. Se myötää ihmiselle luontaisia toimintatapoja.

1-2 päiväisessä workshopissa opitaan Atuhe-tekniikat, joita voidaan käyttää rauhoittumiseen arjen tiimellyksessä. Ajan myötä ne harjaannuttavat autonomista hermostoa pysymään tasapainossa.

 

 

      Lue lisää >>

 

.

WINE on empaattisuutta lisäävää, rauhoittavaa kommunikaatiota. Se on osa Britannian traumatietoisten ja niihin reagoivien koulujen arkista puhetta.

Yhden päivän workshopissa opitaan käyttämään WINE-kommunikointia, jossa yksinkertaisin kysymyksin ja lausein osoitetaan halua ymmärtää henkilön käytöstä ja osoitetaan hänen tilanteelleen hyväksyntää ja empatiaa.

  

 

     Lue lisää >> 

 

Kaveriluotsaus on maallikkoversio neuropsykiatrisen valmennuksen keskeisistä työkaluista.

Yhden päivän kestävässä Kaveriluotsaus-workshopissa opitaan näitä työkaluja, joilla voit auttaa neurokirjolla olevaa ystävääsi, läheistäsi tai työtoveriasi eteenpäin pienissä arjen pulmissa. Yksinkertaisin keinoin voidaan jäsentää tilannetta, tukea tavoitteita ja iloita saavutuksista. 

  

      Lue lisää >>  

 

Yhden päivän mittaisessa S3-workshopissa opitaan tämä mukaan ottavan päätöksenteon ja tekemisen metodi. Tässä metodissa jännitteet nähdään uuden suunnan näyttäjinä, erilaisuudet toisiaan täydentävinä näkökulmina ja erilaiset vahvuudet arvokkaina voimavaroina.

S3-mallissa pyritään itseohjautuviin tiimeihin, joilla on vapaus toimia parhaan näkemyksensä mukaan, kunhan se edistää yhteistä tavoitetta.

  

      Lue lisää >>  

 

HALUATKO LISÄÄ TIETOA KOULUTUKSISTA? 

OTA YHTEYTTÄ