Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

STRESSIPROFIILI

 

Stressiprofiili on nopea ja kätevä tapa hahmottaa ihmisen kuormitustiloja, niiden vaikutusta toimintakykyyn sekä sitä, miten hän tai ympäristö voi niihin vaikuttaa. Eri vireystiloja kuvataan ja niistä puhutaan väreillä, joka helpottavat niiden käsittelyä:

Vihreä on tasapainotila, jolloin ihmisen persoonalliset vahvuudet ovat käytössä.

Keltainen, punainen ja sininen ovat eri asteisia puolustautumistiloja, joiden syissä ja ilmaisussa tulevat näkyviin ihmisten erilaiset temperamentti- ja motivaatiopiirteet.

 

Stressi, motivaatio ja toimintakyky muodostavat keskenään akselit, joissa jokainen vaikuttaa toinen toiseensa. Stressiprofiili tuo tietoisuuteen nämä toisiinsa vaikuttavat voimat. (Lue lisää aiheesta kohdasta Stressi-motivaatio-toimintakyky.)

 

MITEN TYÖKALU SYNTYI?

Keksin stressiprofiilin ja siihen liittyvät Atuhe-tekniikat oman perheeni käyttöön eriskummallisen tapahtuman seurauksena vuonna 2002 (lue tarina täältä). Siitä lähtien olen käyttänyt ja kouluttanut sitä lukuisissa perheissä ja yhteisöissä, rakkaus- ja ystävyyssuhteissa sekä vanhemmuuden ja ammatillisuuden kehittämisessä. Samalla sen käyttöalueet ovat laajentuneet.

 

MIHIN TYÖKALU PERUSTUU?

Käytännön kiikkerässä tilanteessa syntynyt, käyttökelpoiseksi muokkaamani työkalu sai teoreettisen selityksensä vasta kymmenkunta vuotta myöhemmin neurofysiologi Stephen Porgesin polyvagaaliteoriasta. Teoria selittää hyvin kuormittuneen, traumatisoituneen ja neurokirjolaisen sisäisiä kokemuksia, ulospäin näkyvää käytöstä sekä niiden neurofysiologista pohjaa ja korjaamismahdollisuuksia. 

Keskeistä teoriassa on kanssasäätely eli ympäristön muokkaaminen sellaiseksi, että se vähentää puolustautumistilojen käynnistymistä tai ohjaa niistä pois kohti tasapainoa ja kyvykkyyttä.

 

MITÄ HYÖTYÄ TYÖKALUSTA ON?

1. Näet selvästi persoonan ja stressireaktioiden välisen eron.

2. Hahmotat paremmin omia ja toisten kuormitustiloja.

3. Osaat jutella niistä neutraalisti käyttämällä värisanoja.

4. Osaat auttaa itseäsi ja muita pysymään toimintakykyisenä ja onnellisena.

5. Voit tukea henkilön myönteistä minäkuvaa, ettei se kutistu pelkästään hänen stressireaktioidensa varaan.

 

MIHIN TYÖKALUA VOI KÄYTTÄÄ? 

1. Kuormitusta kokevan työyhteisön, koulun tai perheen toimintatapojen kehittämiseen.

    Työkalu lisää itse- ja toisen tuntemusta. Samalla se selkeyttää ergonomisten tarpeiden havaitsemista ja mahdollistaa niiden     huomioon ottamista hyvän toimintakyvyn takaamiseksi.

2. Neurokirjon perheiden arjen suunnittelussa.

    Työkalu on erinomainen pohja, kun mietitään, mitä tukevan, valmentavan arjen tulisi sisältää.

3. Neurokirjolaisen, traumatisoituneen tai kuormittuneen henkilön ahdistuksen ja toimintakyvyn säätelyssä päiväkodeissa, kouluissa ja     työpaikoilla.

    Työkalu antaa suoraan ”reseptin”, jolla ihminen ja ympäristö voi auttaa hyvän toimintakyvyn säätelyssä.

4. Pari- ja perhetyön tutustumisessa ja tavoitteiden määrittelyssä.

    Työkalulla voi tarkastella myös rooleja, kuten kumppanina oleminen, vanhemmuus tai sisaruus.

5. Työnohjaus, tiimien koostaminen, ohjaaminen, kehityskeskustelut ja valmentava johtajuus.

    Työkalu helpottaa eri ihmisten kyvykkyyksien havaitsemista ja vaikeiden asioiden selkiinnyttämistä ja puheeksi ottamista.

7. ”Stressitietoinen yhteiskunta” ja ”Streco” -yhteisöjen kehittäminen, joissa Stressiprofiili on keskeisin työkalu.

 

LUE STRESSIPROFIILIN TEKO-OHJEET TÄÄLTÄ

PRINTTAA TÄYTETTÄVÄ STRESSIPROFIILI AIKUISILLE TÄÄLTÄ 

JA LAPSILLE TÄÄLTÄ

KATSO VIDEO STRESSIPROFIILISTA TÄÄLTÄ