Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

STRECO - STRESSIÄ VÄHENTÄVÄ YHTEISÖ

 

Streco on tietoiseen stressin säätelyyn arjessa pyrkivä työpaikka, koulu, harrastuspiiri tai perhe. Tästä yhteisöllisestä prosessista hyötyvät erityisesti kuormittavassa tilanteessa tai neurokirjolaisuuden kanssa elävät yhteisöt. Streco sopii myös pohjaksi traumatietoisen lähestymistavan käynnistämiseen.

Streco on räätälöityvä, yhteisöllinen prosessi, joka kasvattaa keskinäistä ymmärrystä, empaattisuutta ja arjen toimintatapojen selkiyttämistä niin, että kuormitus vähenee ja aivoterveys lisääntyy.

 

      Lue lisää Strecon taustasta >>

 

STRECO-TYÖKALUJA

Ihmisen toimintakyky riippuu oleellisesti hänen stressitasostaan. Stressiprofiili on nopea ja kätevä tapa hahmottaa ihmisen kuormitustiloja, niiden vaikutusta hänen toimintakykyynsä sekä sitä, miten hän tai ympäristö voi niihin vaikuttaa.

Tekemällä stressiprofiilin saat kätevästi tietoa siitä, miten voi auttaa itseäsi, puolisoasi, lastasi tai työtoveriasi stressin säätelyssä. Profiili muodostaa perustan, jolle kuormittuneen ihmisen arjen ja tulevaisuuden voi rakentaa.

 

  Lue lisää >>

 

Stressi, motivaatio ja toimintakyky muodostavat keskenään akselit, joissa jokainen vaikuttaa toinen toiseensa. Stressiä voi laskea pysyvillä motivaatiopiirteillään. Niiden vastustaminen taas lisää stressiä. Molempien vaikutukset näkyvät suoraan toimintakyvyssä. Toimintakykyyn voi vaikuttaa myös suoraan erilaisin tukikeinoin, jolloin taas stressi laskee ja motivaatio nousee. 

 

  

 

      Lue lisää >>

 

Atuhe on stressin säätelyyn kehittämäni tiedostavan rentoutumisen menetelmä. Se myötää ajattelussa, tunteissa ja haluissa ilmeneviä, ihmiselle luontaisia toimintatapoja. Menetelmä sisältää kolme muutaman minuuttia vievää yksinkertaista tekniikkaa, joita voidaan käyttää rauhoittumiseen arjen tiimellyksessä. Ajan myötä ne harjaannuttavat autonomista hermostoa pysymään tasapainossa.

 

 

 

      Lue lisää >>  

 

WINE on empaattisuutta lisäävää, rauhoittavaa kommunikaatiota. Se on osa Britannian traumatietoisten ja niihin reagoivien koulujen arkista puhetta.

Yksinkertaisin kysymyksin ja lausein osoitetaan halua ymmärtää henkilön käytöstä ja osoitetaan hänen tilanteelleen hyväksyntää ja empatiaa.

 

 

 

     Lue lisää >> 

 

Kaveriluotsaus on maallikkoversio neuropsykiatrisen valmennuksen keskeisistä työkaluista.

Näillä työkaluilla voit auttaa neurokirjolla olevaa ystävääsi, läheistäsi tai työtoveriasi eteenpäin pienissä arjen pulmissa. Yksinkertaisin keinoin voidaan jäsentää tilannetta, tukea tavoitteita ja iloita saavutuksista. 

 

 

      Lue lisää >>  

 

S3 on mukaan ottavan päätöksenteon ja tekemisen metodi. Jännitteet nähdään uuden suunnan näyttäjinä, erilaisuudet toisiaan täydentävinä näkökulmina ja erilaiset vahvuudet arvokkaina voimavaroina.

S3-mallissa pyritään itseohjautuviin tiimeihin, joilla on vapaus toimia parhaan näkemyksensä mukaan, kunhan se edistää yhteistä tavoitetta.

 

 

      Lue lisää >>  

 

______________

 

Tarkoitukseni on, että tulevaisuudessa Strecon sisältämät työkalut ovat kaikkien hallitsemia kansalaistaitoja. 

Ole mukana muutoksessa ja vie stressiä vähentävät työkalut omaan yhteisöösi!  

______________

 


 

STRECO-PROSESSI

 

Streco tähtää aivoterveyttä edistävän toimintakulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Ylitämme ajatusmalleja, joissa joudutaan pohtimaan, johtuuko problemaattinen tilanne pelkästä ylikuormituksesta, traumasta, monimuotoisista neurokirjon piirteistä vai mahdollisesti kaikista niistä.

Strecon taustalla oleva polyvagaaliteoria ylittää nämä rajakiistat. Löytämäni ja kehittämäni helpot työkalut tekevät matkasta oivaltavan prosessin, jossa jokaisella on paikkansa.

 

Prosessi voi edetä esimerkiksi seuraavasti: 

HALUATKO LISÄÄ TIETOA? OTA YHTEYTTÄ